Археологийн судалгаа эхэлснээс хойш 3 сарын дараа эртний Ниелийн цэргийн хуаран анхны нууцаа дэлгэв

За анхны бичилгээ нэг жижиг орчуулга мэдээ оруулье хэмээн саналаа.
Миний амьдарч буй Франц улсын Тулуз хотын сар бүрийн хотын ерөнхий мэдээллийг багтаасан “Тулуз” хэмээх нэртэй хэвлэлийн 2010 оны 2-р сарын дугаарт дээрх нэртэй жижиг мэдээ хэвлэгдсэн байлаа. Мэдээж мэргэжилтэй маань холбоотой болохоор лавшруулан харвал Тулуз хотод малтлага хийж буй тухай байв.
Тухайн үед тийнхүү хараад орчуулна даа гэсэн бодол төрөөд, мөн судалгаа хийж буй газар очих үзэхээр шийдсэн. Очиж ч үзсэн. Энэ тухай дараагийн дугаарт бичихээр түр хойш нь талвилаа.
Орчуулна даа гэж хойш тавьсаар энэ өдөр л сүрхий орчуулга хийж блогтоо оруулж буй нь энэ. Бараг л миний хувьд анхны орчуулга гэж хэлж болох зүйл билээ. Хариугүй жоохон мэдээ. За энгээд хэрхэн буулгасанаа сийрүүлбээс:

Петэр Жуд “Одоогоор бид 14 оршуулгын нүх олоод байна” дурсгалт газар малтлага хийж буй судалгааны багийн ахлагч.
Энэхүү илрүүлэлт нь энд буй оршуулгын газраар батлагдаж байна. Оршуулгын газар МЭӨ IX - МӨЭ VIII зууны үед хамаарна. Энэ дурсгалт газар томоохон хэмжээний газрыг эзлэн оршиж байна.
Судалгааны явц: Археодунумийн (Archeodunum) 34 судлаач судалгааны ажилд оролцож, мөн өөр түүхийн үед хамаарах дурсгалт газрыг илрүүлсэн байна.
“Бид мөн эвдэрхий хотын үлдэцийг илрүүсэн нь МЭӨ II - МӨЭ I зууны үед хамаарах бололтой. Энэ нь Тулуз хотын үүслийн эхэн болон Ромын эзэнт гүрний эхэн үеийн он цагтай давхцана.
Зохион байгуулалт бүхий далангийн тайлбайгаас эвдэрсэн, нилээд том хэмжээний итали дарсны ваар ( дээд хэсэгтээ 2 бариул бүхий доошоо ёроол хэсэг рүүгээ нарийссан, зай багатай дарс хадгалах зориулалт бүхий ваар), хаа хүрсэн нь үл мэдэгдэх нэгэн зам, урчуудын ажиллаж байсан буйр (төмрийн дархны газар, нэхмэлийн үйлдвэр) болон худалдааны төв...”, хэмээн танилцуулав.
Мөн тэрээр цааш хэлэхдээ: Дээрх нээлтэнд яаран дүгнэлт хийх нь эрт байна. Малтлага судалгааны ажил дахин 16 сар үргэлжилнэ. Олон мэдэгдээгүй зүйлсийг илрүүлэх болно. Нэг чухал үеийн тухай археодунум өмнө тайландаа дурдсан. 2014 он гэхэд олон нийтэд хүрэх болно.

За нэг иймэрхүү дайны л орчуулга хийв шүү. Учир зүггүй А, Б-гүй орчуулж чадаагүй. Ерөнхий мэдээний санааг гаргах гэж чармайлаа. Орчуулгын хамт франц эх хэлээр хэвлэгдсэн эхийг нь мөн хамт оруулав. Над шиг бичихдээ муу хүнд бас нэг хуулан бичлэгийн дасгал юм даа. Эрхэм та франц хэл мэдээд, эх хувийг нь хараад эндүү ташаа үг хэллэг оруулсан, гажуудуулсан зүйл байвал заан зөвлөхийг хичээнгүйлэн хүснэ. Алдаа дутагдлыг даруй засах болно.

Niel dévoile une partie de son histoire

SAINT-AGNE après trois mois de fouilles archéologiques sur l’emplacement de l’ancienne caserne Niel, le site commence à livrer ses premiers secrets …

« JUSQU'A MAINTENANT, nous avons trouvé quatorze urnes funéraires », indique Peter Jud le responsable scientifique des fouilles réalisées sur le site de l’ancienne caserne Niel. Une découverte qui confirme donc la présence d’un ancien cimetière sur les lieux, mais aussi bien au-delà. « Ce cimetière, du IXe ou VIIIe siècle av. J.-C., est en effet très vaste puisqu’il s’étend tout le long de la Garonne en direction du centre-ville ».
LES FOULLIES REALISEES depuis début octobre par les trente-quatre archéologues de la société en charge du chantier, Archeodunum, ont également permis de dévoiler un autre pan de l’histoire de ce site.
« Nous avons mis à jour d’autres vestiges datant cette fois probablement du II e ou I er siècle avant J.-C., c’est-à-dire une période correspondant au début de l’installation des Romains et de la formation de la ville Tolosa. Des fossés qui structurent l’espace, une énorme quantité d’amphores ayant contenu du vin italien, d’autres, brisées, qui ont servi à constituer des sols, un chemin jusqu’alors inconnu sur les cartes, des traces d’activités artisanales (atelier de forge et de tissage) et commerciales (mobilier, poids, monnaie)… », énumère Peter Jud. Le scientifique se garde cependant de tirer toutes conclusions hâtives de ces découvertes. Aux seize mois que dureront au total les fouilles, se succèderont seize autres mois d’analyses. Une étape indispensable avant qu’Archeodunum ne rédige son rapport. Un document qui devrait être rendu public en 2014.

A Toulouse « le magazine d’information de la ville de Toulouse » Février 2010. p.42.

Commentaires