Миний ажил

Миний ажиллаж буй газар. Франц улс Тулуз хот. Нилийн Дурсгалт газар. Энэхүү видео дээр ярьж байгаа нөхөр бол манай судалгааны багын ахлагч Шепцар гаралтай Петэр Жуд.
Тэрээр дурсгалт газар нь чулуун зэвсгийн үеэс хойших Гулва нарын дурсгал хүртлэх үеийн дурсгал бүхий газар болох тухай ярж байна.


Des amphores sous la caserne Niel
envoyé par ToulouseInfos. - L'info internationale vidéo.
Энэ бичлэг өнгөрсөн жилийн 6-р сард хийсэн ажээ.

Commentaires