Le Mormont : Un sanctuaire des Helvètes en terre vaudoise vers 100 avant J.-C

Энд та бүхэнд Щивцар болон Францын нутагт археологийн малтлага судалгаа хийдэг Археодунум хэмээх судалгааны байгууллагын Щивцарын Мормон гэдэг газар малтан судалсан МЭӨ өмнөх 1-р зуунд хамаарах тахил тайлгын зан үйл үйлддэг байсан оршуулгын газрыг 2006 - 2009 оны хооронд малталага судалгааны ажил хийжээ. Малтлага судалгааны урдчилсан үр дүнг эмхтгэн жижиг товхимол болгон хэвлүүлжээ. Танил маань надад өгсөн тул та бүхэнд бас хүргэж байна. Сонирхол татам оршуулгын зохион байгуулалт, тахил тайлгын эд зүйлсийг илрүүлэн олсон ажээ.

Commentaires