Судалгааны бүтээлийн товч танилцуулга

Энэ удаад та бүхэнд 2010 онд ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнгээс эрхлэн хэвлүүлсэн зарим бүтээлийн товч танилцуулгыг хүргэж байна.


ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн

Commentaires