Facebook дахь Археологийн хуудас

Монголын археологи болон Дэлхийн археологийн судалгаа, тэдний сонин содон нээлтүүд, судалгааны хүрээлэн, байгууллагуудын танилцуулга, чиглэл, үзэсгэлэн, хурал цуглаан, шинэ бүтээл, судалгааны сэтгүүл зэрэг Монголын ба Дэлхийн улс орнуудын археологийн талаар мэдээллийг хүргэх зорилготой Facebook хуудас юм. Блогийн шинэ болон блогт тавигдаагүй мэдээлүүд мөн тавигдаж байх тул манаахан “like, J’aime” хийгээд нэгдээрэй.
Археологийн талаархи асуулт, хариулт, бодол санаагаа энэ хуудсанд үлдээн хариулт авах, бусадтай харилцах, мөн та өөрөө ч археологи, түүх, угсаатан судлал, антропологи, музей, ... хүрээний мэдээллийг бусаддаа энэ хуудас дээр хуваалцаж болно.

Rejoignez-nous sur notre page Facebook ‘Archéologie de Mongolie et du Monde’

Commentaires