"Соёлын өв" сэтгүүл

Соёлын өвийн төвөөс эрхлэн гаргадаг "Соёлын өв" сэтгүүлийн талаар хүргэж байна. тус сэтгүүлд Археологи, Музей, сэргээн засварлалт, шинэ судалгаа - арга зүй, биет ба биет бус соёлын өвийн талаархи өгүүлэл, мэдээлэл хэвлэгддэг билээ.

Доор жишээ болгон 2009 оны 2 дугаарыг хүргэж байна. Өнгөрсөн ч гэсэн уншаагүй хүнд сонирохолтой өгүүллүүд буй болно. Дэлгэрүүлнэ үү.

Соёлын өв төвийн талаар дэлгэрэнгүй: www.monheritage.mn

Commentaires