"Монгол дахь мөстөлтийн үеийн булш" баримтат кино

"Монгол дахь мөстөлтийн үеийн булш" баримтат кино бүрэн эхээрээ.
 Тус бүтээл нь Монгол улсын ШУА-ын Археологийн хүрээлэн, Францын тал цөл судлалын хүрээлэнгийн хамтарсан судалгааны үр дүн болно.

 Le sarcophage glacé de Mongolie 2014 Documentaire entier

Commentaires